Metrostav Handy Cyklo Maraton 2017

Malostránské nám. Praha

Malostranské nám. Malá Strana, Praha 1

Průjezdní bod kontrolován pomocí GPS tracker

Kostel Sv. Mikuláše na Malé Straně patří k nejpřednějším barokním stavbám Evropy a bývá označován za nejkrásnější stavbu českého baroka. Jeho mohutná kupole a štíhlá věž jsou neodmyslitelnou součástí panoramatu Pražského hradu. Zážitkem je také výstup na zvonici, která poskytuje impozantní výhled.

Za výstavbu jednoho ze symbolů Prahy vděčíme řádu Jezuitů, kteří zde toužili vybudovat svoje nejvelkolepější dílo v Čechách. Na místě raně gotického kostela z počátku 13. století tak začala barokní výstavba celého jezuitského areálu vč. farní budovy a školy trvala od r. 1673 do r. 1752. Stavbu zahájil stavitel P. Bos, jehož krátce nato vystřídal Giovanni Domenico Orsi. Rozhodující fáze stavby začala až po r. 1702 podle nové varianty, jejíž autorství je připisováno Kryštofu Dienzehoferovi. Po jeho smrti stavbu dokončil jeho syn Kilián Ignác Dienzehofer, který navrhl unikátní řešení klenby a mohutnou kupoli. V roce 1752 byla hotova také věž se zvonicí, kterou upravoval Anselmo Lurago.

Jak vypadá dokonalé ztělesnění barokní architektury zjistíte ihned, jak vstoupíte do útrob chrámu. Před vámi se otevře impozantní prostor s přepychovou výzdobou. Nádherná nástropní freska, patřící k největším v Evropě, se tu doplňuje s bohatou sochařskou výzdobou a rafinovaná hra světel a stínů za pomoci iluzivních fresek dotváří jedinečné divadlo hlavní lodi. Uvidíte zde i mohutné varhany, na které kdysi hrával Wolfgang Amadeus Mozart.

Komentáře k průjezdnímu bodu

Pro vložení komentáře se musíte přihlásit.