Metrostav Handy Cyklo Maraton

Propozice

POZOR!!!

!!! Setkání kapitánů a zástupců týmů se uskuteční 15. července v centrále Skupiny Metrostav - více ZDE!!!

 

***

 

PROPOZICE / PRAVIDLA

 

 

 

IV. ročník čtyřdenního cyklistického non-stop maratonu smíšených týmů napříč Českou republikou s návštěvou Slovenska v délce 2222 km a v limitu 111 hodin

 Obsah:

 

 1. O projektu
 2. Termín konání
 3. Týmy
 4. Povinné kilometry
 5. Zvýhodnění týmů
 6. Schůzka kapitánů
 7. Štafetový kolík
 8. Patronace týmu
 9. Registrace
 10. Přihláška
 11. Startovné
 12. Storno poplatky 
 13. Dotazy
 14. Vozidla
 15. Povinná výbava kol a závodníků
 16. Pravidla při jízdě
 17. Střídání závodníků
 18. Start závodu
 19. Trasa závodu
 20. Cyklo pas
 21. Průjezdní body
 22. Časovka jednotlivců
 23. Vrchařská prémie
 24. Časovka družstev
 25. Povinnosti týmu
 26. Penalizace - diskvalifikace

Závěr

 

 1. 1. Metrostav HANDY CYKLO MARTON je čtyřdenní akce, zaměřená na společnou motivační aktivitu osob se zdravotním postižením a osob bez postižení. Jedná se o extrémní 111hodinový cyklistický závod napříč Českou republikou s návštěvou Slovenska.Každý tým je navíc patronem jednoho člověka po těžkém úrazu nebo těžké nemoci. Pro tyto lidi tým závodí a získává pro ně ceny. Pro ně v září tohoto roku, pořadatel zorganizuje zážitkový víkend, kde si na jednoduchých sportovních aktivitách vyzkouší, že život s postižením nekončí, ale začíná nová etapa.
 1. 2. Termín akce: 2. 8. – 6. 8. 2016 . Start je v Praze  na Hradčanském náměstí ve 12:00 hod, „bod obratu“ v Bratislavě a cíl v Praze v sobotu 6. 8. v průběhu celého dne.
 1. 3. Složení týmů: závodu se účastní 2 nebo 4 nebo 8 členné týmy, které absolvují celou trasu na kole jako non-stop štafetu v délce cca 2 222 km a to v časovém limitu 111 hodin. Cyklisté jednotlivých týmů se střídají v sedle kola, mohou jet sami nebo ve skupině. V každém týmu musí být alespoň jeden člověk se zdravotním postižením. Tento cyklista musí být držitelem průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, Pokud se akce zúčastní nevidomí na tandemu, bude tandem brán jako 2 členové týmu. To znamená, že v tomto případě tým bude ve složení např. 6 + tandem.
 1. 4. Povinné kilometry: každý člen týmu musí v rámci celého závodu ujet alespoň 100 km. Tým si může libovolně volit, kde a po jakých úsecích a intervalech se budou jeho jezdci na trati střídat. Může se střídat libovolně např. po 20 nebo 120 km. Týmy si např. mohou zvolit svého „rovináře“ nebo „vrchaře“ či „nočního jezdce“… Akce se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let.
 1. 5. Zvýhodnění týmů: tým, který bude mít cyklistu jedoucího na třístopém kole, a ten během závodu ujede více než povinných 100 kilometrů, bude časově zvýhodněn. Při ujetí každého kilometru nad povinných 100 km, bude týmu odečtena jedna minuta z celkového času v cíli.
 1. 6. Schůzka kapitánů: v termínu 15. července proběhne koordinační informační schůzka, které se musí zúčastnit kapitáni všech týmů, v krajním případě jeho zástupce. Na této schůzce kapitáni obdrží tištěný a svázaný MANUÁL ZÁVODU MHCM 2016, obsahující všechny potřebné informace k závodu (užitečná telefonní čísla, mapy s průjezdními body, mapy s kritickými místy na předpokládané trase, mapy s místem konání prémii, časové harmonogramy, propozice s pravidly…) Dále obdrží bezpečnostní označení - polepy pro polepení doprovodného vozu s přesným popisem, jak vůz označit, instrukce jak a kde označit pro maximální zvýšení bezpečnosti jízdní kola, určená pro závod.
 1. 7. Štafetový kolík: Každý tým obdrží jeden GPS tracker, který bude danému týmu sloužit jako „štafetový kolík“. Toto vyhledávací zařízení si spolu s navigací budou cyklisté předávat při každém střídání. GPS tracker neustále zaznamenává polohu cyklisty a údaje v několika minutových intervalech zobrazuje na webu www.cestazasnem.cz. Polohu všech cyklistů na trati je možné neustále sledovat na webu závodu, stránka je přizpůsobena také pro sledování na mobilním telefonu a tabletu. Údaje zaznamenané GPS trackerem daného týmu budou sloužit k vyhodnocení průběhu závodu daného týmu. Sleduje se projetí všech povinných průjezdních bodů, vyhnutí se zakázaným úsekům, vyhnutí se dálnicím a silnicím určeným pouze motorovým vozidlům, nepřekročení státní hranice České a Slovenské republiky. Na základě údajů z GPS trackeru je možné tým penalizovat nebo jej při hrubém porušení pravidel s okamžitou platností se závodu vyloučit.
 1. 8. Patronace týmu: Každý tým bude současně patronem jednoho člověka s postižením pohybového aparátu, který je krátce po úrazu či nemoci, nebo člověka, který právě pro úraz nebo nemoc hledá či potřebuje motivaci k návratu do aktivního života. Pořadatelé uvítají, když jednotlivé týmy vyberou takového člověka, pro kterého závod pojedou a jenž se stane součástí týmu, z vlastní iniciativy. V případě, že to není možné, či se takové pokusy nepodaří realizovat, pomůže patrona týmu určit pořadatel Cesta za snem, z.s. ve spolupráci se zařízeními následné pomoci v ČR a SR. Primárně pro tyto osoby uspořádá v září 2016 Cesta za snem, z.s. zážitkový víkend, kterého se mohou zúčastnit i zájemci z řad týmů spolu se svými rodinami nebo přáteli. Víkend je zaměřen na sportovní a společenské aktivity s důrazem na motivaci a pozitivní pohled na život s handicapem a je velmi přínosný pro handicapované, ale také nehandicapované osoby ve smyslu vzájemného porozumění a spolupráce v dalším životě.
 1. 9. Registrace: Za daný tým vyplní registrační údaje zástupce týmu, který je zvolen pro komunikaci s ředitelstvím závodu. Zástupce týmu určený pro komunikaci může, ale také nemusí být kapitánem týmu. Může a nemusí být členem, který jede jako cyklista.

A. Osobní registrace zástupce týmu na vlastní jméno a email / Tlačítko REGISTRACE v levém horním rohu webu cestazasnem.cz

B. Po vykonání registrace a potvrzení ověřovacího emailu má registrovaný a přihlášený uživatel v levém horním rohu tlačítko OSOBNÍ MENU

C. V osobním menu vyberete ZALOŽIT TÝM / dále Metrostav handy cyklo maraton

D. Odešlete žádost a vyčkáte na schválení

E. Po přijetí schvalovacího emailu a potvrzení se Vám v Osobním menu objeví tlačítko SPRÁVA TÝMOVÉHO PROFILU / zde naplníte informacemi profil a jednotlivě přidáte další členy tým - Přidat člena týmu - Jméno a příjmení - email / Členům týmu bude automaticky odeslán email s informacemi. Po jeho potvrzení se stávají členy týmu a mohou si naplnit svůj vlastní osobní profil. Přidávají se také členové podpůrného týmu.

 

Registrovat na webu se může každý. Získává tak právo vybrat si tým a stát se jeho fanouškem, psát blog, komentovat, lajkovat atd. Dejte vědět svým kamarádům, rodinám, aby Vás podpořili a stali se Vašimi fandy. Vytvořte si základnu a komunikujte s nimi. Piště do blogu zajímavosti o Vás a aktivitách týmu.

 

 1. 10.   Přihláška: Potvrzením přijetí členství do týmu souhlasíte s pravidly MHCM2016, se kterýmu jste seznámeni. Na setkání kapitánů, Praha 15.7. 2016, bude všem týmům předán formulář o seznámení se a souhlasu s pravidly MHCM2016. Vyplněný a podepsaný formulář všemy členy týmu, odevzadá zástupce týmu nejpozději na startu MHCM 2016, tedy 2. srpna 2016 na Hradčanském náměstí. 
 1. 11.   Startovné: po schálení rgistrace týmu je tým povinen uhradit startovné, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí registrace a schválení týmu.

V rámci startovného tým obdrží – svázaný MANUÁL v tištěné podobě s pravidly podniku, mapami průjezdních bodů a označením zakázaných silnic a kritických úseků na možné trati. Označení rychlostních a vrchařských prémií prémii. Manuál bude obsahovat též seznam průjezdních bodů spolu s kontakty na odpovědné osoby v těchto místech a cyklopas. Dále obdrží povinné polepy na doprovodný vůz cyklisty a bezpečnostní prvky pro zviditelnění kol, která se přímo zúčastní závodu. Obdrží také startovní čísla pro uchycení na rám kola a stejné čísla pro označení vozidel týmu. Tým obdrží při startu vyhledávací zařízení GPS tracker – sledovací zařízení bude zapůjčeno zdarma v rámci startovného.

Jednotlivé startovné se liší v závislosti na počtu cyklistů v týmu, datu uhrazení startovného a množství dodaného vybavení.

 

!!! NAVÝŠENÍ PLATBY STARTOVNÉHO SE POSOUVÁ NA TERMÍN AŽ OD 10. ČERVENCE 2016. DO TOHOTO TERMÍNU STÁLE PLATÍ NIŽŠÍ SAZBA STARTOVNÉHO, OZNAČENÁ TUČNĚ !!!

 

STARTOVNÉ NEKOMERČNÍ TÝM - ZÁKLADNÍ

Dvoučlenné týmy:        platba do 31.5. 2016 = 1 500

                                 platba po 31.5. 2016 = 2 500 Kč

Čtyřčlenné týmy:          platba do 31.5. 2016 = 3 000

                                 platba po 31.5. 2016 = 5 000 Kč

Osmičlenné týmy:         platba do 31.5. 2016 = 6 000 Kč / 750 Kč na osobu

                                 platba po 31.5. 2016 = 10 000 Kč

 

STARTOVNÉ NEKOMERČNÍ TÝM – STANDARDNÍ

Obsahuje navíc:

Dvoučlenné týmy:         platba do 31.5. 2016 = 4 000

                                 platba po 31.5. 2016 = 5 000 Kč

Čtyřčlenné týmy:          platba do 31.5. 2016 = 5 500

                                 platba po 31.5. 2016 = 7 500 Kč

Osmičlenné týmy:         platba do 31.5. 2016 = 8 500 Kč / 1062,5 Kč na osobu

                                 platba po 31.5. 2016 = 12 500 Kč

 

STARTOVNÉ NEKOMERČNÍ TÝM – NADSTANDARDNÍ

Obsahuje navíc:

Dvoučlenné týmy:         platba do 31.5. 2016 = 9 000

                                 platba po 31.5. 2016 = 10 000 Kč

Čtyřčlenné týmy:          platba do 31.5. 2016 = 10 500

                                 platba po 31.5. 2016 = 12 500 Kč

Osmičlenné týmy:         platba do 31.5. 2016 = 13 500 Kč / 1687,5 Kč na osobu

                                 platba po 31.5. 2016 = 17 500 Kč

 

STARTOVNÉ - KOMERČNÍ TÝM

Zvláštní kategorii startovného tvoří týmy, které ve svém názvu nesou jméno komerční společnosti a nejsou partnery MHCM 2016.

Např. Česká pojišťovna cyklo tým nebo Tým Redbull ČR 

U takovýchto týmů, které své komerční jméno, značku a logo mohou zviditelňovat v rámci účasti v závodě na dresech, doprovodných vozidlech, v rámci oficiálního webu www.cestazasnem.cz  a vytvářet si vlastní firemní PR komunikaci s odkazem na účast v závodě MHCM 2016 – činí startovné 20 000 Kč, bez ohledu na počet cyklistů v týmu a počtu týmů, jedoucím za tento subjekt.

STARTOVNÉ KOMERČNÍ TÝM – STANDARD

Obsahuje navíc:

Jednotná cena: 20 000 Kč

STARTOVNÉ KOMERČNÍ TÝM – NADSTANDARD

Obsahuje navíc:

Jednotná cena: 23 000 Kč

V případě, že si komerční společnost postaví více než jeden tým, činí startovné každého následujícího týmu 10 000 Kč, bez ohledu na počet cyklistů v týmu.

JAK ZAPLATIT STARTOVNÉ?

Číslo bankovního účtu pořadatele Cesta za snem, z.s. je 255120215 / 0300

V poznámce je třeba uvést MHCM ÚČASTNICKÝ POPLATEK a jméno týmu, jako VS ideálně telefonní číslo na kontaktní osobu.

Na požádání vystavíme doklad o zaplacení.

 

 1. 12.   Storno poplatky – tým může odstoupit ze závodu bez udání důvodů do 31.6. Do této doby bude vráceno startovné v plném rozsahu. Po tomto termínu bude účtován stornopoplatek ve výši 100%.
 1. 13.   Případné dotazy, poznámky a protesty bude možno vznášet na osobu uvedenou v MANUÁLU MHCM 2016
 1. 14.   Vozidla v závodě: Všechna vozidla, která se zúčastní (jakýmkoli způsobem) závodu, musí dodržovat pravidla silničního provozu dané země tak, jak je stanovuje zákon.

Doprovodné vozidlo cyklisty – (dále jen doprovodné) každý tým si musí opatřit minimálně jedno doprovodné vozidlo cyklisty. Toto vozidlo je určeno k doprovázení a proto musí být označeno podle vzoru, viz. MANUÁL MHCM 2016. Za denního světla není přípustné, aby toto vozidlo bránilo v plynulosti silničního provozu. Je proto zakázáno, aby vozidlo ve dne následovalo v těsné blízkosti cyklistu a vystavovalo tak účastníky provozu zvýšenému riziku při překonávání nenadálé překážky. Doprovodné vozidlo se chová tak, že závodníka na trati čeká, a to na příhodném a bezpečném místě, popřípadě na křižovatce, kde musí závodník změnit směr, vždy tak, aby nebránil plynulosti provozu a neohrožoval účastníky provozu. Jakmile závodník vůz mine, řidič cyklistu opět předjede a vybere další příhodné místo o několik kilometrů dále. Tento postup minimalizuje možné problémy v silničním provozu a dovoluje týmu být neustále v kontaktu se svým cyklistou. V případě, že cyklista na místo setkání nedorazí v odhadované době, vůz se vrátí, aby jej vyhledal a pomohl mu. Může jít o technický problém, špatnou navigaci nebo, v nejhorším případě, nehodu. Použitím toho „střídavého“ postupu doprovodu zajistí jezdci vysoký stupeň bezpečnosti s ohledem na plynulost a bezpečnost silničního provozu.

Pokud je nezbytně nutné navázat osobní kontakt s cyklistou (např. předat láhev, verbálně se dorozumět), je potřeba provést toto v co možná nejkratším časovém úseku po dobu jen nezbytně nutnou. Řidič doprovodného vozidla si pro navázání kontaktu s cyklistou z jedoucího vozu musí najít bezpečný a přehledný úsek komunikace, aby tím nijak neohrozil cyklistu, posádku vozu ani další účastníky silničního provozu.

Doprovodný vůz může také chránit třístopého cyklistu (handbikera) v případě, že ten velmi nízkou rychlostí překonává stoupání v krajně nepřehledné a nebezpečné komunikaci. Např. klikatá a úzká cesta, kdy hrozí, že vozidla vjedou do zatáčky a nestačí se vyhnout pomalému a širokému trojstopému kolu. V takovém případě je nutné, aby doprovodný vůz všemi čtyřmi směrovkami upozorňoval ostatní řidiče na možnou překážku ještě předtím, než do takové zatáčky najedou. Po překonání kritického úseku se řidič doprovodného vozu opět vrací ke standardnímu postupu doprovázení cyklisty.

V noci, za šera, v mlze nebo za silného deště   - následuje doprovodný vůz cyklistu na trati po celou dobu jeho jízdy, chrání jej před motorovými vozidly v jeho směru jízdy a neustále jej osvětluje potkávacími světly a dává o sobě vědět oranžovým majákem. Doprovodný vůz nikdy nedoprovází cyklistu na trati jízdou před ním. Toto je považováno za nedovolenou jízdu ve vzduchovém pytli a po odhalení trestáno penalizací.

Řidič doprovodného vozidla v noci, za šera, v mlze nebo za silného deště, je povinen upravit rozestup mezi vozidlem a cyklistou podle dané situace. Vůz se k cyklistovi nesmí přiblížit na více než tři metry a nesmí se mu vzdálit na více než patnáct metrů. Jízda za cyklistou je velmi nebezpečná a řidič musí neustále počítat s tím, že cyklista může upadnout na silnici před vůz. Řidič musí uzpůsobit vzdálenost od cyklisty a rychlost tak, aby závodníka neohrozil. Na rovných úsecích je možné následovat cyklistu na střední vzdálenost cca. 5 - 10 metrů. Ve stoupání se vzdálenost, pokud je komunikace úzká a točivá, může zmenšit. Při sjezdech by vzdálenost mezi vozem a cyklistou měla dosáhnout maxima.

Opustí-li posádka doprovodného vozu kabinu, musí být každý z posádky chráněn reflexní vestou.

Vůz musí být zepředu, zezadu i ze stran označen podle návodu v MANUÁLU MHCM 2016.  Držáky kol a ostatního vybavení musí splňovat platné předpisy a normy pro pohyb na komunikacích v daném státě.

Podpůrné vůz/vozy – je doporučeno, aby každý tým měl k dispozici minimálně jeden podpůrný vůz. Tento vůz přímo nedoprovází cyklistu, ale stará se o zázemí (zásobování, odpočinek, stravování). Je obvyklé, že tento vůz se pohybuje na větší vzdálenosti (např. 12 hodin jízdy na kole) a po příjezdu cyklisty s doprovodným vozem se posádky obou vozů vystřídají. Podpůrný vůz nemusí být označen podle MANUÁLU MHCM 2016, protože je standardním účastníkem silničního provozu. Neoznačené vozidlo nesmí doprovázet cyklistu. Pouze v případě, že doprovodný vůz z technických důvodů není dále schopen jízdy, může jej podpůrný vůz nahradit, a to na dobu nezbytně nutnou k opravě či náhradě produkčního vozu, anebo v případě, že náhrada a oprava není v krátkém časovém úseku možná, musí být podpůrné vozidlo neprodleně označeno bezpečnostními prvky podle návodu stanoveným organizátorem závodu.

Všechny vozy musí být řádně pojištěny proti odpovědnosti za vzniklé škody. Vozy musí mít platné osvědčení o technické způsobilosti k provozu. Organizátoři doporučují, aby každý z vozů měl k dispozici zdravotníka a vždy alespoň dva řidiče, a ti aby se střídali maximálně po šesti hodinách jízdy. 

 1. 15.   Výbava kol a závodníků – kola musí odpovídat svým vybavením běžným pravidlům silničního provozu. Pro noční jízdy budou vybaveny reflexními doplňky dle přiloženého náčrtu v MANUÁLU MHCM 2016 – tj. reflexní pásky na zadní i přední vidlici, reflexní prvky na výpletech kol. Každé kolo musí být vybaveno předním světlometem. Zadní červené světlo musí být umístěno min. 36 cm nad komunikací.

Osvětlení – přední světlo musí být rozsvíceno okamžitě, jakmile bude snížená viditelnost (tma, mlha, déšť…). Zadní světlo cyklisty na trati má povinnost svítit ve dne i v noci, bez ohledu na viditelnost. V denním režimu se doporučuje blikání, v nočním režimu konstantní svícení.

Dále bude kolo vybaveno číslem týmu spolu s logem závodu a telefonním číslem kapitána týmu.

Kolo, které nebude takto označeno a osvětleno, se nesmí zúčastnit závodu.

Dres každého cyklisty bude opatřen reflexními prvky. (min. 50 cm2.) V případě, že je dres nebude mít, musí závodník používat reflexní vestu – viz. MANUÁL MHCM 2016. Každý cyklista musí dále používat homologovanou cyklistickou přilbu. Doporučujeme využívat reflexní pásky také na spodní část nohou nebo boty. 

 1. 16.   Pravidla při jízdě:

Sluchátka - cyklisté během závodu nesmí používat sluchátka na obou uších! Pokud poslouchají hudbu, mluvené slovo, rozhlas či telefonují, ale i v případě, že je přehrávač vypnutý, musí mít vždy levé ucho (do silnice) volné.   

Závodník je povinen držet se neustále na pravé straně silničního pruhu. Pokud je na silnici namalována bílá čára, musí cyklista jet po nebo za bílou postranní čárou směrem k pravému okraji vozovky.

Za jízdu v noci se považuje jízda od 21:00 do 6:00. V té době je cyklista povinen mít rozsvíceno osvětlení vpředu i vzadu a doprovodné auto jede za cyklistou a osvětluje ho svými potkávacími, popřípadě dálkovými světly. Zadní svítilnu pak musí mít zapnutou po celou dobu, kdy bude kolo zapojeno do závodu a to blikáním, nebo souvislým svícením. Stejné osvětlení je cyklista též povinen použít při snížené viditelnosti. Cyklista je povinen dbát zvýšené opatrnosti při jízdě ve městě nebo uzavřené obci.

Cyklista na trati musí vždy a bezpodmínečně mít u sebe štafetový kolík GPS tracker. Tracker se nikdy nesmí vézt ve voze. Pokud si cyklisté při střídání zapomenou GPS tracker předat, musí osoba odpovědná pro komunikaci s organizátory tuto skutečnost neprodleně ohlásit produkci závodu (viz. kontakt uvedený v MANUÁLU MHCM 2016), aby o této skutečnosti byl proveden záznam. Dále pak se po vlastní ose nebo v doprovodném voze vrátí na místo, kde mělo k předání dojít a odtud s GPS trackerem pokračovat dál v závodě. Pokud tak tým neučiní, může být při kontrole dat z GPS trackeru ze závodu vyloučen. Každý cyklista musí počítat s tím, že jej stanovený traťový komisař namátkově vyzve, aby mu GPS tracker, kdekoli na trase závodu, předložil ke kontrole. V případě, že jej cyklista nebude mít u sebe, může být tým po poradě s ředitelem závodu vyloučen ze závodu.

Cyklista na trati se nikdy a za žádných okolností nesmí nechat táhnout jakýmkoli motorovým vozidlem a to v jakékoli formě. Je zakázáno jet ve větrném pytli, tedy v háku za motorovým vozidlem. V případě, že takové nesportovní chování bude odhaleno, může být tým, po poradě s ředitelem závodu, silně penalizován nebo úplně vyloučen ze závodu. Cyklista nemá zakázáno využít pomoci jiných členů týmu, například tím, že jej táhne další cyklista v háku, tím, že se přidržují navzájem, na provaze nebo jinak, ale pouze svou vlastní silou a vždy s maximálním ohledem na bezpečnost a na svou vlastní zodpovědnost.

Cyklista nesmí nikdy použít silnice určené pouze pro motorová vozidla nebo dálnice. Na trase budou také vyznačeny zakázané úseky, které se řadí na stejnou úroveň. Více o tomto pravidle naleznete v bodě 18. Trasa závodu. 

 1. 17.   Střídání závodníků – střídání závodníků během dne musí probíhat na bezpečných místech s dobrou viditelností do obou směrů. Nesmí být v prudkém klesání nebo stoupání, v zatáčce, křižovatce atd. V takovém případě je možné střídat za jízdy – končící a začínající cyklista jedou krátkou vzdálenost vedle sebe, přičemž si předají štafetový kolík v podobě GPS trackeru.

V noci doporučujeme provádět střídání formou stop a start, což znamená, že končící cyklista zastaví a předá stojícímu kolegovi GPS tracker, přičemž doprovodné vozidlo je chrání. Pro střídání v noci je třeba najít vždy bezpečné místo mimo vozovku. Všichni, kdo se pohybují mimo vozidlo, musí mít vždy oblečenou reflexní vestu.

 1. 18.   Start závodu – jednotlivé týmy budou startovat v pořadí, které bude vylosováno před schůzkou kapitánů. Start probíhá v minutových intervalech. 
 1. 19.   Trasa závodu – předpokládaná délka trasy je 2222 km. Každý tým si trasu protínající jednotlivé průjezdní body, volí sám dle vlastního uvážení. Nesmí však volit trasu po silnicích určených pouze pro motorová vozidla a dálnicích. PO VJEZDU CYKLISTY NA DÁLNICI NEBO SILNICI URČENOU POUZE PRO MOTOROVÁ VOZIDLA JE CELÝ TÝM AUTOMATICKY VYŘAZEN ZE ZÁVODU. V případě, že cyklista na trati přijede k dopravní značce, která označuje takovou silnici, zastaví a pokud to je možné bezpečně možné, vrátí se zpátky na místo, odkud je možné pokračovat po jiné komunikaci. V případě, že návrat není možný provést bezpečně, musí cyklista počkat na doprovodný vůz, mimo komunikaci, a následně se nechat odvézt zpět na místo, odkud je možné zvolit jinou trasu. Pokud nebude možné cyklistu odvézt doprovodným vozem zpět, vůz jej naloží a převeze k nejbližšímu výjezdu z dálnice nebo silnice pro motorová vozidla. Toto jednání musí odpovědná osoba v doprovodném voze neprodleně nahlásit produkci závodu MHCM 2016. Po poradě s ředitelem závodu bude tým penalizován s ohledem na konkrétní místo a vzdálenost na zakázaném úseku, minimálně však 5 hodinovou penalizací.

Na trase budou také zakázány některé zvlášť nebezpečné úseky na silnicích nižších tříd. Chování při použití těchto úseků a následky po porušení zákazu jsou stejné, jako u výše zmíněných silnic pro motorová vozidla a dálnic. Tyto úseky budou upřesněny nejpozději na schůzce kapitánů a budou obsaženy v MANUÁLU MHCM 2016.

 1. 20.   Cyklo pas – je součástí MANUÁLU MHCM 2016. Jedná se o seznam všech průjezdních bodů ve správném pořadí. Tento seznam je potřeba v každém průjezdním bodě opatřit razítkem daného průjezdního bodu. MANUÁL MHCM 2016 poveze doprovodný vůz cyklisty na trati a k označení v daném průjezdním bodě jej předá aktivnímu cyklistovi. Ten manuál v bodě průjezdu převezme, označí razítkem a předá zpět posádce doprovodného vozu. Pak teprve může vystřídat dalšího cyklistu nebo sám pokračovat v jízdě. Není dovoleno z manuálu trhat strany a podobně. Manuál a cyklo pas jsou nedílnou součástí a na základě odevzdaného celku je tým vyhodnocen.
 1. 21.   Průjezdní body – od startu přes všechny průjezdní body jedou týmy dle své vlastní strategie. Minimálně jeden cyklista s treckerem a doprovodným vozidlem tak, jak již bylo výše popsáno.

Na trase bude cca 29 průjezdních bodů, kterými je tým povinen projet a označit si týmový cyklo pas. Týmový cyklo pas musí označit závodník, který je v dané chvíli na trati. Nelze průjezdním bodem pouze projet a cyklo pas nechat potvrdit jiným členem týmu. Cyklo pas nemusí být bezpodmínečně stále u jedoucího cyklisty, ale cyklista, který je na trati se do něj musí osobně podepsat v místě kontrolního bodu.

Jako zvláštní průjezdní body budou vypsány tři speciální prémie. Tyto prémie nebudou povinné, ale jejich absolvování může týmu přinést velmi zajímavé časové zvýhodnění. Více o speciálních prémiích na trase je uvedeno v bodech 22. , 23. a 24.  

 1. 22.   Časovka jednotlivců – vybraný bezpečný úsek na trase bude rozdělen na čtyři části. Každý tým, vyjma kategorie dvoučlenných, postaví na tuto prémii čtyři cyklisty. Na začátku prvního úseku bude rozjeta časomíra a první člen týmu (handicapovaný) se pokusí, v co možná nejkratším čase, zdolat svůj první úsek. Po jeho dosažení předá GPS tracker druhému v týmu a ten stejným způsobem zdolá svojí část časovky. Po dojetí posledního ze čtyř cyklistů se celému týmu změří výsledný čas. Vítězný tým získá bonus – 60 minut, který mu bude v cíli (v Praze) odečten od celkového času zdolání maratonu. Druhý nejlepší získá -50 minut, třetí -40 minut, čtvrtý -35 minut, pátý – 30 minut, šestý -25 minut, sedmý -20 minut, sedmý -15 minut, osmý – 10 minut, devátý – 5 minut, desátý – 5 minut, jedenáctý – 1 minuta. (Dvoučlenné týmy budou závodit pouze na prvních dvou úsecích časovky a jejich čas bude zdvojnásoben.) Přesné umístění časovky na trase bude oznámeno nejpozději na setkání kapitánů měsíc před startem. V týmu pro časovky musí být mezi jezdci minimálně jeden handicapovaný jezdec. Jestliže se časovky zúčastní závodník na třístopém kole, bude týmu odečtena za každý jeho ujetý kilometr v časovce jedna minuta z celkového času po dojetí do cíle v Praze.
 1. 23.   Vrchařská prémie – tato prémie je založena na stejném principu s tím rozdílem, že vybraný úsek je zvolen v kopcovitém terénu, při stálém stoupání. Prvních 11 týmů bude odměněno stejně, jako při časovce jednotlivců. V týmu pro vrchařskou prémii musí být mezi jezdci minimálně jeden handicapovaný jezdec. Jestliže se časovky zúčastní závodník na třístopém kole, bude týmu odečtena za každý jeho ujetý kilometr v časovce jedna minuta z celkového času po dojetí do cíle v Praze.
 1. 24.   Časovka družstev – na vybraný úsek vyrazí čtyři členové týmu společně. Cílem je zdolat měřený úsek v co možná nejkratším čase. Časomíra bude zastavena, jakmile cílem časovky projede poslední ze čtyřčlenného časovkářského týmu. Vítězný tým získá jednu hodinu, která mu bude v cíli (v Praze) odečtena od celkového času zdolání maratonu. Druhý nejlepší získá 50 minut, třetí 40 minut. Další týmy v pořadí získávání časový odečet od výsledného času v cíli stejně jako v předchozích prémiích. V týmu pro časovky musí být mezi jezdci minimálně jeden handicapovaný jezdec. Jestliže se časovky zúčastní závodník na třístopém kole, bude týmu odečtena za každý jeho ujetý kilometr v časovce jedna minuta z celkového času po dojetí do cíle v Praze.
 1. 25.   Povinnosti týmu: každý tým si sám zajišťuje stravu a pitný režim, hradí si náklady za pohonné hmoty a případně další vícenáklady. Všichni účastníci berou na vědomí, že akce METROSTAV HANDY CYKLO MARATON se účastní na vlastní zodpovědnost a nebezpečí. Všichni účastníci budou dbát pravidel silničního provozu, vyvarují se jakéhokoli jednání a chování, které by mohlo být příčinou úrazu nebo škod na majetku. Každý tým je též povinen dodržovat pravidla, a tím nepoškozovat dobré jméno závodu. Podstatou závodu je nevšední zážitek, motivace druhých k aktivnímu životu, propojení handicapovaných s širokou veřejností a handicapovaných mezi sebou navzájem. Podstatou je užít si cyklistiku bez bariér v duchu fair play.
 1. 26.   Penalizace – diskvalifikace: 

Penalizace - Cyklista může být na trati namátkově zkontrolován oficiálním traťovým komisařem. Po zjištění pochybení (nedodržení pravidel) oznámí komisař přečin řediteli závodu a ten navrhne výši časové penalizace. Tu poté musí schválit dozorčí rada, popřípadě se s ředitelem závodu dohodnout na nižší či vyšší penalizaci s ohledem na dané porušení pravidel. 

Penalizace je rozčleněna do dvou okruhu:

Nesportovní chování – přidržování se cyklisty motorového vozidla, jízda za doprovodným vozem ve větrném pytli, omezování v jízdě ostatním týmům a podobně.

Penalizace 5 hodin.

Nedodržení povinného průjezdního bodu - neprojetí jednoho (jakéhokoli) průjezdního bodu – penalizace 18 hodin. Při neprojetí více průjezdních bodů se penalizace sčítají.

Jízda s GPS trackerem v motorovém vozidle – 18 hodin.

Diskvalifikace – tým, jehož cyklista pojede po dálnici či silnici určené pouze pro motorová vozidla, bude ze závodu bezpodmínečně vyloučen. Jedná se o nejhrubší porušení pravidel a bezpečnosti s následkem ohrožení života a smyslu a ideje závodu, dobrého jména a budoucnost tohoto projektu.

Porušení bezpečnostních pravidel nespadá pod penalizaci: Podpisem přihlášky se každý ze členů týmu zavazuje, že souhlasí s pravidly zajišťujícími bezpečnost vlastní i kolegů. Porušením těchto pravidel je v rozporu s ideou závodu Metrostav handy cyklo maraton 2016 a za následky zodpovídá člen týmu, který pravidla poruší.

Člen týmu, který poruší pravidla, jejichž dodržování stvrdil svým podpisem, tímto vědomě poškozuje ochrannou známku Handy cyklo maratonu, dobré jméno a budoucnost tohoto projektu. Toto může být v případě nehody postihováno, ze strany pořadatele, trestním oznámením na danou osobu s ohledem na nedodržení smluvního závazku.

Závěr:   Tato pravidla jsou vytvořena zejména pro zajištění bezpečnosti, pro zachovánísportovní úrovně cyklistického závodu a v neposlední řadě pro ochranu myšlenkyzávodu. Pravidla mají být minimálně omezující. Jde hlavně o výkonnost jednotlivýchzávodníků, celého týmu a o patronaci týmů nad lidmi, kterým svou účastí v projektu pomohou.

 

Autor projektu a ředitel závodu:

Heřman Volf

 

Organizátoři:

Heřman Volf, Tomáš Pchálek

CESTA ZA SNEM, z.s., Nad Lesíkem 2183/9, 160 00 Praha 6

 

 Kontakt:

Heřman Volf, 739 220 922, volf@cestazasnem.cz

Tomáš Pchálek, 737 115 396,  pchalek@cestazasnem.cz

 

© CESTA ZA SNEM z.s., 2016